Kontakt

Lubuska Agencja Elblask sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20 A, 65-364 Zielona Góra
(teren dawnego Dometu)

tel.: 68 326 47 69, 68 326 60 35
tel. kom.: 513 061 460, 506 195 003
e-mail: elblask@elblask.pl, reklama@elblask.pl
www: https://www.elblask.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/elblask.pl

Data rozpoczęcia działalności: 1991-09-04
NIP 929-009-25-63
REGON 970021560
KRS 0000256133
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacono w całości 515 050,00 PLN
Numer rejestrowy BDO: 000030750